Hur komma in i BIOS i Windows XP Professional

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Instruktioner

Starta datorn.

Se nedre delen av skärmen. Det kommer att finnas ett meddelande som säger Tryck på en knapp för att öppna inställningarna.

I mest kapabla operativsystem Windows XP Professional, kommer lösenordet att bli F1, F2, F10, DEL eller ESC.

Tryck på snabbtangenten.

Ange lösenordet om det har fastställts. Som standard, inget lösenord.

bios system, bios tillgång, BIOS-inställningar, etablerade bios