Använda verktygen i Coreldraw nivåer

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

När vi planerar att utforma grafik som kräver användning av stegar eller faktiska mätningar, ger Coreldraw ett antal verktyg för att arbeta direkt rita gränser på ritningar som skapats. På detta sätt kan vi signalera den exakta storleken på ett segment eller en rak linje, vilket är användbart för arkitektoniska verk eller som kräver faktiska mätningar.

Denna uppsättning verktyg består av parallella dimensioner, horisontella och vertikala dimensioner, vinkeldimensioner, höjder av segmentet och not 3 poäng.

Varje kan användas för att planera ritningar, diagram matematik eller något annat arbete som kräver exakta mätningar.

bar verktyg i Corel dimensioner, bar verktyg i Corel erbjuder, bar verktyg i Corel grafer, bar verktyg i Corel gränser, bar verktyg i Corel kräver skapade bar verktyg i Corel, bar verktyg i Corel mätningar, bar verktyg i Corel poäng, bar verktyg i Corel ritningar, bar verktyg i Corel stegar