Som biträdande filer att automatiskt öppna Windows Media

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.
Siinstalaste ett nytt multimediaprogram, förmodligen utan att inse asociaste alla filer till det nya programmet ska öppnas automatiskt när du klickar. Hur ska man gå tillbaka till Windows Media typerna standard filtyper som vi vill spelare?

När du associera en filtyp med ett program, vi ger för att vår dator för att automatiskt öppna filtypen med det program som du anger. Det är användbart att välja rätt program för varje filtyp.

Om du vill associera våra inställningsfiler till Windows Media Player, bör vi gå till Verktyg från menyn som visas väljer du Val. Ett fönster med flera flikar, som vi väljer filtyper och inom som markerar rutan bredvid varje filtyp som visas i listan öppnas.

Klicka sedan på vi på Verkställ sedan på OK (längst ner i fönstret). Förmodligen måste starta om datorn för att de nya ändringarna träder i kraft.

Som biträdande filer automatiskt öppna Windows Media visas som biträdande filer automatiskt öppna Windows Media förändringar, visas som associerade filer automatiskt öppna Windows Media